แอร์แขวน Uni Air

                              

                                                     แอร์ Uni Air แบบแขวน รีโมทมีสาย-ไม่สวิง

                                      Model               COM        BTU  ระบบไฟNo.    ราคาไม่รวมติดตั้ง

                                                    AFV-12D7 /EER-12D7     ROTARY      13,007               220V                                                                                         

                                                    AFV-18D7 /EER-12D7     ROTARY      18,007               220V                                                                                   

                                                    AFV-25D7 /EER-12D7     ROTARY      25,007               220V                                                                                           

                                                    AFV-30D7 /EER-12D7     ROTARY      30,007               220V                                                                                           

                                                    AFV-33D7 /EER-12D7     ROTARY      33,007               220V                                                                                          

                                                    AFV-33D7 /EER-12D7     ROTARY      33,007                380V                                                                                     

                                                    AFV-36D7 /EER-12D7     ROTARY      36,007                220V                                                                                    

                                                    AFV-36D7 /EER-12D7     ROTARY      36,007                380V                                                                                          

                                                    AFV-48D7 /EER-12D7     ROTARY      48,007                220V    

                                              

                                                                 

Visitors: 192,010