แอร์แขวน Eminent

                                    แอร์ EMINENT EER-D7/AER-7 SERIES รีโมทมีสาย-ไม่สวิง

                                 Model               COM        BTU  ระบบไฟNo.    ราคาไม่รวมติดตั้ง

                                                    AER-12D7 /EER-12D7     ROTARY      13,007               220V                               20,900                                                          

                                                    AER-18D7 /EER-12D7     ROTARY      18,007               220V                              25,900                                                          

                                                    AER-25D7 /EER-12D7     ROTARY      25,007               220V                              29,900                                                             

                                                    AER-30D7 /EER-12D7     ROTARY      30,007               220V                              33,900                                                              

                                                    AER-33D7 /EER-12D7     ROTARY      33,007               220V                              36,900                                                             

                                                    AER-33D7 /EER-12D7     ROTARY      33,007                380V                             38,900                                                          

                                                    AER-36D7 /EER-12D7     ROTARY      36,007                220V                             36,900                                                       

                                                   AER-36D7 /EER-12D7     ROTARY      36,007                 380V                             38,900                                                             

                                                    AER-48D7 /EER-12D7     ROTARY      48,007                220V                             63,900                                                       

                                                   AER-48D7 /EER-12D7     ROTARY       48,007                380V                             56,900                                              

แอร์ EMINENT AR-ER SERIES รีโมทไร้สาย-ไม่สวิง มอก.

                            Model               COM        BTU     ระบบไฟNo.             ราคาไม่รวมติดตั้ง 

                                           R-12 / ER- 12                ROTARY        12,624                  220V-                                         18,900

                                         AR-18 / ER -18               ROTARY         18,083                  220V                                          22,900  

                                         AR-25 / ER -25                ROTARY        25,248                  220V                                          25,900

                                         AR-30 / ER -30                ROTARY        30,0 25                 220V                                          29,900 

                                          AR-33 / ER -33               ROTARY       33,096                   220V                                          32,900 

                                          AR-33T / ER -33T           ROTARY       33,096                   380V                                          35,900 

                                         AR-36 / ER -36                ROTARY       36,167                   220V                                          33,900  

                                         AR-36T / ER -36T            ROTARY       36,167                   380V                                          35,900

                                         AR-38S / ER -38             SCROLL         38,214                   220V                                          39,900 

                                         AR-38ST / ER -38T         SCROLL         38,214                   380V                                          40,900 

                                         AR-40S / ER -40             SCROLL         40,944                   220V                                           42,900 

                                         AR-40ST / ER -40T         SCROLL         40,944                   380V                                           44,900 

                                          AR-44T / ER -44T          SCROLL         44,356                   380V                                           47,900

                                         AR-48T / ER -48T           SCROLL         48,109                   380V                                           58,900 

                                         AR-60T / ER -60T           SCROLL          60,051                   380V                                           53,900 

                                                             

Visitors: 192,015